ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 
 1. doc. Michal Valčo, PhD.
  Vedúci katedry

 2. e-mail:

 3. valcovci(at)gmail.sk
  michal.valco(at)fhv.uniza.sk

 4. oblasť výskumu:

 5. Humanitné vedy

 6. oblasti vzdelávania:

 7. Teológia

 8. zabezpečované predmety:

 9. Dogmatika

 10. Kresťanská etika

 11. Dejiny kresťanstva (všeobecné a domáce)

 12. Kresťanské cirkvi a denominácie (ekumenická teológia)

 13. Misiológia

 14. Apologetika

 15. vzdelanie:

 16. 2013 | Prešovská univerzita
  - Religionistika, Doc.

 17. 2001 - 2005 | Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická teológia, PhD.

 18. 1995 - 2001 | Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická teológia, Mgr.

***

 1. Konzultačné hodiny:

 2. St  10:00-12:00

 3. kancelária: AC 307

 4. tel.: +421 41 513 6375

Rozvrh
do vyhľadávania zadajte priezvisko bez diakritiky  

Publikačná činnosť
do vyhľadávania zadajte priezvisko aj meno

Profesional Resume

Europass Životopis

Prehľad
pedagogických, publikačných
a vedecko-výskumných aktivít