ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 

Vyučujúci

 1. Bohdan Hroboň

 2. doc. Ing. PhD. M.A.

 1. Adrian Kacian

 2. RNDr. Mgr. PhD. M.A.

 1. Prodekanka pre rozvoj a akreditáciu
  Poverená prodekanka pre vzdelávanie

 2. Katarína Valčová

 3. doc., PhD.

 1. Garant štúdia - Vedúci katedry
  Michal Valčo

 2. doc., PhD.

 1. Hedviga Tkáčová

 2. ThDr. Mgr. PhD.

VYUČUJÚCI