ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 
 

Katedra náboženských štúdií, najnovšia katedra Žilinskej univerzity, oslovuje záujemcov o štúdium v troch študijných programoch bakalárskeho a magisterského štúdia:

  1. učiteľstvo v kombinácii matematika - náboženská výchova

  2. učiteľstvo v kombinácii výchova k občianstvu - náboženská výchova

  3. učiteľstvo v kombinácii náboženská výchova - hudobné umenie

V rámci svojho vzdelávania majú študenti možnosť absolvovať letnú stáž v zahraničí (Fínsko, Lotyšsko, Dánsko, Anglicko), letnú stáž v amerických cirkevných zboroch či misijné programy na Slovensku, Ukrajine a v Rusku.

Vzdelávanie je ladené v ekumenickom duchu a v aktívnej spolupráci Katedry náboženských štúdií a tradičných kresťanských cirkví.

Projekty:***

 

Katedra náboženských štúdií

VITAJTE