ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 

Napísali o nás

NAPÍSALI O NÁS

Na Fakulte humanitných vied na Žilinskej univerzite som sa ocitla náhodne. Pôvodne som chcela ísť študovať niečo úplne iné, no keďže ma tam, napriek výborným výsledkom počas štúdia na gymnáziu nezobrali, napokon som začala dodatočne štúdium Učiteľstva anglického jazyka a literatúry a náboženskej výchovy na FHV v Žiline. Mojím prvotným cieľom bolo zostať rok - pre štatút študenta, avšak plánom bolo dostať sa na inú školu.


Po pár dňoch sa mi však na našej fakulte veľmi zapáčilo. Po pár týždňoch ma očarili predmety i učitelia a ja som skrátka vedela, že práve to kde som je miestom, kde som mala a mám byť. Naše štúdium je rozdelené do troch oblastí: anglické predmety, náboženské predmety a pedagogický základ, kde patria predmety ako sociológia, všeobecná didaktika, psychológia, teória výchovy a podobne. Na anglických a náboženských predmetoch sa zase stávame "špecializovanými" na dané oblasti. Mňa osobne z angličtiny okrem literatúry zaujala didaktika, z ktorej som písala i bakalársku prácu a plánujem sa jej venovať aj v budúcnosti. Za náročnejšie považujem lingvistické predmety, avšak viem, že aj o jazyku samotnom sa treba učiť. Hlavne, ak chceme raz byť učiteľmi angličtiny. Medzi predmety z "nábožkárskej" oblasti, ako ju my občas voláme, ma veľmi zaujali predmety ako dogmatika či Stará a Nová zmluva. 


Veľakrát som sa stretla s názorom, že študovať učiteľstvo je ľahké. Ja si nedovolím porovnávať moje štúdium so štúdiom mojich kamarátov na trebárs technicky zameraných školách. Ja možno nemám také matematické či technické myslenie, no moje štúdium mi dáva priestor kriticky zmýšľať na predmetoch ako etika či filozofia, cibriť jazyk na lingvistike a to, že štúdium anglických predmetov prebieha celé v angličtine, nás núti používať jazyk každodenne. Takže by som asi poradila tým, ktorí sa na učiteľstvo automaticky pozerajú "zhora" poradila, aby skúsili svoj názor prehodnotiť. A tí, ktorí pochybovačne dvíhajú obočie, či má Žilinská univerzita fakultu HUMANITNE zameranú by som odkázala nasledovné: ÁNO. Má. Príďte sa pozrieť :-)


Okrem toho, že ma zaujali predmety, ma tiež, ako som už spomenula, zaujali učitelia. Neviem, či to je tým, že nepatríme k typu fakúlt s, ako to ja nazývam, masovou výučbou, ktorá prebieha vo veľkých aulách a vyučujúci si študentov nepoznajú po mene, ale u nás je to skrátka tak, že vyučujúci nás poznajú, pristupujú ku nám individuálne a predovšetkým s tými "nábožkárskými" máme veľmi dobré, priateľské vzťahy. Pristupujú ku nám osobne a sú otvorení diskusiám. Som veľmi vďačná za to, že to neprebieha štýlom "Cviko-prednáška-skúška-zapísanie do indexu". V komornejšej atmosfére je nám umožnené s vyučujúcimi diskutovať, prísť dokonca na individuálne konzultácie i mimo konzultačných hodín a to sa mi veľmi páči. Naši vyučujúci sú nielen odborníci vo svojich disciplínach, ale i veľmi fajn ľudia, ktorým na ich študentoch záleží.


Je to už štvrtý rok na našej fakulte a ja viem s istotou prehlásiť, že tam,
kde som, som spokojná a už by som nemenila. Bola to správna voľba
a ja som za ňu vďačná. 


                                                                                    Mária Hanáková

Svedectvo študentky o štúdiu na KNS