ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 

Rozvrhy vyučovania MPDM

 1. BulletDenní:

 2. BulletExterní: 1.roč. 2.roč. 3.roč.

Aktuálne informácie pre študentov

 1. BulletHarmonogram akademického roka 2015/2016

ZÁVEREČNÉ PRÁCE 2016/2017

 1. BulletTémy záverečných prác (Bc. aj Mgr.) akad. rok 2016/2017

 2. BulletFormulár zadanie Bc. práce MPDM pre akad. rok 2016/2017

 3. BulletFormulár zadanie Bc. práce učiteľstvo NV pre akad. rok 2016/2017

 4. BulletFormulár zadanie Mgr. práce učiteľstvo NV pre akad. rok 2016/2017

***

Ďalšie aktuálne informácie nájdete na oficiálnej stránke Fakulty humanitných vied, Žilinskej univerzity v Žiline.
Pre aktualizovanie obsahu na stránke si dajte obnoviť načítanie stránky
(CTRL+R)

ŠTUDENTI

OTÁZKY NA ŠTÁTNICE 2015/2016

 1. BulletUČITEĽSTVO AKAD. PREDMETOV (Bc.) - Teológia

 2. BulletUČITEĽSTVO AKAD. PREDMETOV (Mgr.) - Teológia

 3. BulletMPDM (Bc.) - Teológia

HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK 2016

 1. HARMONOGRAM