ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 
 

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE


Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Číslo telefónu:041/513 6101

Číslo faxu:041/513 6114
Štud. oddelenie:041/513 6107,  / 6108,  / 6112

www stránky fakulty: www.fhv.uniza.sk  
e-mail:
studref@fhv.uniza.sk

 

Kontakt

Spoje

Neďaleko budovy fakulty sa nachádza zastávka mestskej hromadnej dopravy Žilinská univerzita VD (linky číslo 1, 4, 7, 14). Bližšie informácie o jednotlivých trasách a ich časových plánoch sa nachádzajú na stránkach Dopravného podniku mesta Žilina.

KONTAKT