ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 
 1. Pedagogická činnosť

 2. Vyžiadané prednášky a konferencie

 3. Vedecko výskumná činnosť

 4. Publikačná činnosť s ohlasmi

 5. Členstvo vo vedeckých a redakčných radách, posudzovacia činnosť

 6. Významné ocenenia


 1. Prehľad pedagogických, publikačných a vedecko-výskumných aktivít je uložený vo formáte PDF. Pre prezeranie PDF dokumentov musíte mať vo svojom počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

 1. Prehľad pedagogických, publikačných
  a vedecko-výskumných aktivít


 2. doc. Michal Valčo, PhD. - vedúci katedry