ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 
 1. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.

 2. e-mail:

 3. hedwiga.tkacova(at)cce.sk

 4. oblasť výskumu:

 5. Humanitné vedy

 6. oblasti vzdelávania:

 7. Teológia

 8. zabezpečované predmety:

 9. Religionistika I. (Prvotné náboženstvá)

 10. Religionistika II. (Mimokresťanské náboženstvá)

 11. Religionistika III. (Sekty a kulty)

 12. Kapitoly z dejín filozofie

 13. Psychológia náboženstva

 14. Spôsoby využitia mediálnej teórie a praxe na pôde kresťanstva

 15. vzdelanie:
  2012 - 2013 | Univerzita Komenského, Bratislava - Evanjelická teológia, ThDr.

 16. 2008 - 2011 | Katolícka univerzita, Ružomberok - Dejiny a teória žurnalistiky, PhD.

 17. 2009 - 2011 | Univerzita Komenského Riadenie sociálnej pomoci, Mgr.

 18. 2007 - 2010 | Žilinská univerzita - Misijná práca s deťmi a mládežou, Bc.

 19. 2004 - 2008 | Katolícka univerzita, Ružomberok - Žurnalistika, Mgr.

 20. ***

 1. Konzultačné hodiny:

 2. Ut  9:00-11:00

 3. kancelária: AC 307

 4. tel.: +421 41 513 6375

Rozvrh
do vyhľadávania zadajte priezvisko bez diakritiky  

Publikačná činnosť
do vyhľadávania zadajte priezvisko aj meno

Prehľad
pedagogických, publikačných
a vedecko-výskumných aktivít