ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 
 1. doc. Katarína Valčová, PhD.

 2. Prodekanka pre rozvoj a akreditáciu
  Poverená prodekanka pre vzdelávanie

 3. e-mail:

 4. katarina.valcova(at)fhv.uniza.sk

 5. katarina.valcova(at)gmail.com

 6. oblasť výskumu:

 7. Humanitné vedy

 8. oblasti vzdelávania:

 9. Teológia

 10. zabezpečované predmety:

 11. Aplikovaná etika

 12. Diakonika

 13. Didaktika náboženskej výchovy

 14. Hermeneutika

 15. Katechetika

 16. Kľúčové kompetencie v náboženskej výchove

 17. Kresťanská liturgia

 18. Kresťanské cirkvi a denominácie

 19. Základy pastorálnej teológie

 20. vzdelanie:

 21. 2014 | Prešovská univerzita, Prešov - Katolícka teológia, doc.

 22. 2003 - 2008 | Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická teológia, PhD.

 23. 1995 - 2001 | Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická teológia, Mgr.

***

 1. Konzultačné hodiny:

 2. Ut-Št      9:00-11:00
  13:00 - 14:00

 3. kancelária: AD 306

 4. tel.: +421 41 513 6103

Rozvrh
do vyhľadávania zadajte priezvisko bez diakritiky  

Publikačná činnosť
do vyhľadávania zadajte priezvisko aj meno