ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 
 1. Pedagogická činnosť

 2. Publikačná činnosť

 3. Vedecko výskumná činnosť

 4. Citačné ohlasy


 1. Prehľad pedagogických, publikačných a vedecko-výskumných aktivít je uložený vo formáte PDF.
  Pre prezeranie PDF dokumentov musíte mať vo svojom počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

 1. Prehľad pedagogických, publikačných
  a vedecko-výskumných aktivít


 2. RNDr. Mgr. Adrián Kacian, M.A., PhD.