ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 
 1. doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD. M.A.

 2. e-mail:

 3. bhrobon(at)gmail.com

 4. oblasť výskumu:

 5. Humanitné vedy

 6. oblasti vzdelávania:

 7. Teológia

 8. zabezpečované predmety:

 9. Stará zmluva I (Dejiny Izraela a Judaizmu)

 10. Stará zmluva II (Úvod do Starej zmluvy)

 11. Stará zmluva III (Teológia Starej zmluvy)

 12. Stará zmluva IV (Výklady textov Starej zmluvy)

 13. Kniha Izaiáš a jej posolstvo

 14. Výklad Žalmov

 15. vzdelanie:

 16. 2014 | Trnavská univerzita, Trnava -
  Katolícka teológia, doc.

 17. 2003 - 2008 | University of Oxford, Oxford, UK - Orientalistika, odbor Stará zmluva, PhD.

 18. 2002 - 2003 | Luther Seminary, St. Paul, MN, USA - Pred-doktorandský program

 19. 1996 - 1998 | Wheaton Graduate School, IL, USA - Biblické vedy, Mgr.

 20. 1986 - 1991 | Technická univerzita Košice - Výpočtová technika a informatika, Ing.

***

 1. Konzultačné hodiny:


 2. kancelária: AC 309

 3. tel.: +421 41 513 6376

Rozvrh
do vyhľadávania zadajte priezvisko bez diakritiky  

Publikačná činnosť
do vyhľadávania zadajte priezvisko aj meno

Prehľad
pedagogických, publikačných
a vedecko-výskumných aktivít