ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

ENG

 
 1. Pedagogická činnosť (od r. 2006)

 2. Vyučovanie predmetov v rámci študijného programu
  Misijná práca s deťmi a mládežou a študijného programu Náboženská výchova v kombinácii na bakalárskom aj magisterskom stupni (Fakulta humanitných vied ŽU v Žiline);

 3. Vyučovanie predmetov v angličtine v rámci programu Erazmus na Žilinskej univerzite a Diaconia University of Applied Sciences, Finland

 4. Vyučovanie na Biblickej škole v Martine

 5. Vedenie a oponovanie bakalárskych aj diplomových prác

 6. Účasť v komisiách štátnych záverečných skúšok

 7. Prednášanie na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a seminároch (pozri vyžiadané prednášky v časti Výskumná činnosť)


 8. Vyučované predmety:

 9. Stará zmluva I – Dejiny Izraela a Judaizmu

 10. Stará zmluva II – Úvod do Starej zmluvy

 11. Stará zmluva III – Teológia Starej zmluvy

 12. Stará zmluva IV – Výklady textov Starej zmluvy

 13. Kniha Izaiáš a jej posolstvo

 14. Výklad Žalmov

 1. Prehľad pedagogických, publikačných
  a vedecko-výskumných aktivít


 2. doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD. M.A.