ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

SVK

 

Teachers

 1. Bohdan Hroboň

 2. Assoc. Prof. Ing. PhD. M.A.

 1. Adrian Kacian

 2. RNDr. Mgr. PhD. M.A.

 1. Hedviga Tkáčová

 2. DMin. | M.A. | PhD.

 1. Vice-Dean for Accreditation and Development

 2. Katarína Valčová

 3. Assoc. Prof.  MDiv.  PhD.

 1. Head of the Department of Religious Studies

 2. Michal Valčo

 3. Assoc. Prof.  MDiv.  PhD.