ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

SVK

 
 1. RNDr. Mgr. Adrián Kacian, M.A., PhD.


 2. zabezpečovaný predmet:

 3. Nová Zmluva

 4. e-mail:

 5. adrian.kacian(at)bsmt.sk

 6. adrian.kacian(at)gmail.com

 7. vzdelanie:

 8. 2001 - 2008 | Univerzita Komenského v Bratislave - Teológia, PhD.

 9. 2007 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Matematika, RNDr.

 10. 2005 - 2006 | Luther Seminary, St. Paul, MN, USA - Výskumný študent

 11. 1996 - 2001 | Univerzita Komenského v Bratislave - Evanjelická teológia, Mgr.

 12. 1996 - 2001 | Matematický ústav SAV a Univerzita Komenského v Bratislave  -Matematika, PhD.

 13. 1998 - 2000 | Wheaton College, Wheaton, IL, USA  - Biblické štúdia – špecializácia Nová Zmluva, M. A.

 14. 1988 - 1993 | Univerzita Komenského v Bratislave - Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: matematika – fyzika, Mgr.

***

 1. Adrián Kacian je pedagóg na Biblickej škole v Martine a Žilinskej univerzite. Je učiteľ predmetov z oblasti biblických vied – Novej zmluvy. Otec dcérky a dvoch synov má okrem svojej rodiny rád futbal, bicyklovanie, plávanie a dobré knihy.