ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

SVK

 
 1. Assoc. Prof. Bohdan Hroboň, PhD. M.A.


 2. zabezpečovaný predmet:

 3. Stará Zmluva

 4. e-mail:

 5. bhrobon(at)gmail.com

 6. vzdelanie:

 7. 2003 - 2008 | University of Oxford, Oxford, UK - Orientalistika, odbor Stará zmluva, PhD.

 8. 2002 - 2003 | Luther Seminary, St. Paul, MN, USA - Pred-doktorandský program

 9. 1996 - 1998 | Wheaton Graduate School, IL, USA - Biblické vedy, Mgr.

 10. 1986 - 1991 | Technická univerzita Košice - Výpočtová technika a informatika, Ing.

***

 1. Bohdan Hroboň je pedagóg na Žilinskej univerzite a Biblickej škole v Martine kde vyučuje predmety v oblasti Stará zmluva. Dizertačnú prácu na tému Etika a kult knihy Izaiáš úspešne obhájil na Oxfordskej univerzite. Otec dvoch detí sa vo svojom voľnom čase venuje Tae-kwon-du, rád varí a hrá na husle. Jeho životným krédom je „v pokore chodiť so svojím Bohom“ (Amos 6,8).