ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta humanitných vied

Katedra náboženských štúdií

SVK

 
 

Department of Religious Studies

Faculty of humanities
University of Žilina in Žilina

address:
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

phone.: +421 41 513 6331
e-mail: fhvkns(at)fhv.uniza.sk

 

Contact

CONTACT